13 de febr. 2013

ACTA 1 CONSELL ESCOLAR

DIMECRES 18 GENER 2012

ACTA REUNIÓ

ASSISTENTS: Piluca Sena, Azucena Linares, Mireia Ribas, Montse Asensio i Meritxell Piazuelo

HORA INICI: 17h HORA FINAL: 20h

1. Presentació dels membres del consell escolar

Piluca Sena, regidora d’educació de Sant Martí de Centelles

Azucena Linares, representant del sector serveis

Mireia Ribas, representant del sector famílies

Montse Asensio, en substitució de Laia Cuellar, representant del sector mestres

Meritxell Piazuelo, directora

2. Lectura de les funcions del consell escolar

El consell escolar està format per un representant del sector famílies, un representant del sector mestres, un representant de l’ajuntament, un representant dels serveis i la directora.

Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors ho són per un període de dos anys i es renoven al primer trimestre del curs escolar. S’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.

Les eleccions per a la renovació les convoca la directora amb quinze dies d’antelació, dins les dates que fixi amb caràcter general el Departament d’Educació.

Si es produeix una vacant, aquesta l’haurà d’ocupar la següent persona amb més vots de les darreres eleccions. La següent persona amb més vots seria Anna Torrent Vidal. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.

Funcions del Consell Escolar

Les funcions del Consell Escolar són la informació, supervisió i proposta de millora de tot allò que fa referència al servei:

El Projecte Educatiu

El Pla de conservació i manteniment del centre

El pressupost anual

La proposta de tarifes anuals

La memòria anual d’activitat

El Pla Anual

El Projecte Curricular

El procés de preinscripció i matriculació

L’aprovació de les activitats complementàries

El correcte seguiment del servei

El funcionament correcte del servei

El Pla d’utilització de la instal·lació.

El Pla de riscos i el Pla d’autoprotecció de la instal·lació.

El desenvolupament del Projecte pedagògic.

3. Impressions sobre el funcionament de la llar d’infants

La Mireia diu que les famílies estan molt contentes, tothom parla bé de l’escola. L’únic comentari que s’ha sentit és pel berenar ja que els infants tornen a berenar a casa quan surten de l’escola.

Pensem que potser perquè l’horari és diferent a la llar d’infants, dinen més aviat i berenen més aviat, per tant és normal que tornin a tenir gana més tard.

La Piluca comenta que a l’ajuntament no ha arribat cap queixa i que es parla bé de l’escola.

4. Lectura i aprovació de les sortides del grans

S’aproven les sortides que es proposen, amb dues modificacions.

Les sortides proposades inicialment eren:

- Desembre al parc a buscar el tió

- Gener al forn de pa Can Girabent

- Febrer al Mercat Municipal d’Aiguafreda

- Març a la fruiteria

- Abril al parc

- Maig a la granja o espectacle

- Juny a l’escola Valldeneu i la biblioteca

La primera és que la sortida de la granja es farà amb totes les famílies de l’escola en cap de setmana, ja que la sortida entre setmana amb només els infants tenia un preu desorbitat.

La segona modificació és que al mes de maig per suplir la sortida de la granja es farà un espectacle a l’escola.

5. Decidir el percentatge necessari de participació en les sortides

El percentatge de participació per a fer les sortides programades és d’un 80%.

6. Tasques a fer:

a. Lectura del pla anual i posterior aprovació

b. Lectura del pla d’acollida i posterior aprovació

c. Lectura i posterior aprovació de les Normes d’organització i funcionament

Crearem una carpeta a DROPBOX compartida per tots els membres per penjar aquests documents. Es farà la lectura i a la propera reunió s’aprovaran.

7. Valoració de les festes: Castanyada i Nadal

La valoració de la festa de la Castanyada ha sigut molt bona per part de tots els membres.

La festa del Nadal no es valora tan positivament ja que l’espai és reduït per fer la festa a dins, el temps estava molt marcat, el moment de cagar el tió va ser una mica caòtic... El proper curs es faran altres propostes i potser es caga el tió al matí amb es infants.

8. Estat de la creació de l’AMPA

La Mireia ens explica que el proper dilluns 23 de gener a les 19 hores han quedat per reunir-se els voluntaris per decidir càrrecs i repartir les tasques que comporta la constitució de l’AMPA. La seva voluntat és que l’AMPA quedi constituïda aquest curs.

L’Azucena comenta que si necessiten ajuda poden contactar amb la Jenni (coordinadora de l’EBM La Baldufa) per assessorar-los ja que la seva feina anterior era aquesta a través de la FAPAC.

També es poden posar en contacte amb les altres AMPA’s de les altres escoles.

Comentem diverses activitats que pot abarcar l’AMPA un cop estigui constituït (subvencions, activitats per recaptar diners, propostes de col·laboració amb la llar, etc).

9. Precs i preguntes

L’Azucena pregunta si aquest curs podrem fer la formació per obtenir el distintiu d’Escola Verda però no s’obriran les inscripcions fins el curs vinent.

La Mireia pregunta si està contemplat pujar les quotes aquest curs amb les retallades en les subvencions de la generalitat i la Piluca comenta que no està previst cap tipus d’augment en les tarifes actuals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada