15 de febr. 2013

CARNESTOLTES 2013

El divendres 8 de febrer de 2013 vam fer la rua per Sant Martí de Centelles amb els alumnes de l'escola Valldeneu, que va acabar amb una desfilada i danses davant l'ajuntament.
Aquí us deixem un recull de fotografíes del matí.
Gràcies a totes les families per participar-hi!

13 de febr. 2013

ACTA 3 CONSELL ESCOLAR


DIMECRES 11 JULIOL 2012

TEMES PROPOSATS

 
1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior

a.    L’espai de debat sobre els principis de Lóczy el passarem al setembre-octubre. Les famílies van entendre que seria una xerrada teòrica. Al setembre s’explicarà que l’espai de debat contindrà vídeos de l’escola on es relacioni la teoria amb l’aplicació que fem d’ella a l’escola.

b.    La reunió de control d’esfínters va anar molt bé, van venir moltes famílies.

c.    Tallers de família no s’han fet.

d.    Comissió de menjador es formarà al setembre.

e.    La coordinadora és la Montse.

f.      L’ampa ja va fer l’assemblea. La majoria de famílies eren del grup de mitjans.

g.    L’ampa no obriran un número de compte corrent recolliran els diners a una caixeta; el coreu electrònic, però encara han de demanar l’exempció d’IVA. Han de fer també la bústia de suggeriments. Fixen la quota de l’ampa finalment en 20€.

h.    Ja es va preguntar a l’asseguradora i totes les activitats encara que siguin organitzades fora de l’horari escolar estaran cobertes per l’assegurança.

i.      El calendari encara no està fixat, per tant no es coneixen els festius del 2013.

j.      La valoració de la sortida de la granja és positiva, però per proper curs farem la sortida abans per la calor i demanarem que les explicacions siguin més breus i adaptades a l’edat dels infants.

k.    Parlem de la calor a les classes. Buscarem alguna solució, com els ventiladors de paret per ventilar els espais.

2.  Reconeixement com a centre formador de personal en pràctiques

Ja som centre de pràctiques. Explicació del procés per aconseguir-ho.


3.  Conveni de pràctiques amb UVic i FUB

Ja està signat el conveni de pràctiques amb la FUB. Encara no està assignat qui vindrà a fer pràctiques però segurament serà una noia de Torelló que farà 30 dies de pràctiques (cada divendres de setembre a febrer i intensiu del 9 al 30 de novembre). L’altre noia vindrà de la UVic intensiu del 21 de gener al 22 de març.

 
4.  Modificacions espai d’acollida per curs vinent

S’obrirà l’espai d’acollida del matí de 8 a 9h.

Parlem de la poca puntualitat de les famílies a les sortides.

 
5.  Matrícules curs 2012-2013

Les preinscripcions van ser 14. Les matricules són 11. El curs vinent hi hauran 21 infants.

 
6.  Organització dels grups i les mestres per al curs 2012-2013

15 grans, 6 mitjans (màxim 10 infants al grup mixt per obrir l’altre grup).

Ho comunicarem a les famílies noves a les entrevistes inicials.

 
7.  Tarifes curs 2012-2013

60.000€ ha invertit l’Ajuntament en l’escola aquest curs. Encara no han cobrat les subvencions de la generalitat.

Les famílies ja s’esperaven la pujada a les tarifes.

L’ampa planteja la possibilitat de fer un servei de taper. Que cada família porti el dinar que toca del menú. Parlarem d’aquesta possibilitat.

8.  Precs i preguntes

L’ampa aquest curs ha fet:

-        La constitució

-        Taller del fang

-        Sopar de germanor 36 adults 15 infants
 
Les famílies demanen els intèrfons a les aules, encara que només sigui un per quan arriben fora d’horari.

Les famílies també demanen el pressupost detallat de les partides. L’Azucena no posa impediments en comunicar quin és l’ús dels diners que s’ingressen. Al setembre es farà una reunió per exposar ingressos i despeses.

ACTA EXTRAORDINARIA CONSELL ESCOLAR


DIJOUS 11 MAIG 2012

ASSISTENTS:  Piluca Sena, Azucena Linares, Mireia Ribas, Laia Fores i Meritxell Piazuelo.

HORA INICI: 11h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HORA FINAL: 11.30h

 
1.  Proposta  per ser centre formador de personal en pràctiques

S’explica a tots els membres del consell que des de fa 3 anys, per tal de formar personal en pràctiques cal fer la sol·licitud a través de la generalitat i que la proposta ha de ser aprovada pel consell escolar.

Un cop la sol·licitud és aprovada s’elabora un pla amb les universitats o centres d’on provinguin els alumnes en pràctiques.

Donada la importància que considerem que té donar a conèixer el projecte educatiu de la nostra llar d’infants creiem oportú aprovar per majoria el fet de presentar la sol·licitud per ser centre formador.

 I per a qui així consti, signen els membres del consell escolar.

Piluca Sena, Representant de l'ajuntament
Azucena Linares, Representant del sector serveis
Mireia Ribas, Representant de famílies
Laia Fores, Representant de mestres
Meritxell Piazuelo, Directora

ACTA 2 CONSELL ESCOLAR


DIJOUS 29 MARÇ 2012

ASSISTENTS:  Piluca Sena, Azucena Linares, Mireia Ribas, Laia Fores i Meritxell Piazuelo.

HORA INICI: 11h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HORA FINAL: 12’30h

 
1.  Lectura i aprovació de l’acta anterior

Es llegeix l’acta anterior i es dóna per aprovada.

 
2.  Aprovació del pla anual

La Mireia fa vàries consultes sobre els documents que s’han d’aprovar:

·      Els espais de debat educatiu. S’explica en què consisteixen i es decideix passar una circular a les famílies amb dos o tres temes i que triïn quin els interessa més per fer un debat o xerrada. També es donarà a triar el dia de la setmana i l’hora.

·      La reunió del control d’esfínters. La reunió s’està preparant per fer-la les mestres passades les festes de setmana santa.

·      Tallers de famílies. S’ofereix a les famílies la possibilitat d’organitzar tallers a l’escola. També ho poden fer com a AMPA.

·      Comissió de menjador. De cara al curs vinent s’organitzarà la comissió de menjador per valorar menús, etc. La Mireia ens traspassa la pregunta dels pares de per què dinen al mateix espai on juguen. L’Azucena ens explica que és per la seguretat dels infants, millor si no canvien d’espai, ni de mestra, etc.

·      Coordinadora: fins ara no existeix aquest càrrec, ho parlarem a la propera reunió d’equip i comunicarem qui exercirà les funcions de coordinadora.

·      Es decideix que l’AMPA elaborarà una circular per convocar a totes les famílies a l’assemblea.

Finalment, s’aprova el pla anual.

 
3.  Aprovació del pla d’acollida

S’aprova el pla d’acollida.

 
4.  Aprovació de les Normes d’organització i funcionament

S’aproven les normes d’organització i funcionament.

 
5.  Estat creació de la creació de l’AMPA

Els càrrecs són els següents:

Presidenta: Anna Torrent

Secretari: Xema Moreno

Tresorera: Bea Vega

Vocals: Mari i Mireia

Ja tenen el NIF i ja estan constituïts com a AMPA. Falten fer altres tràmits com: crear el número de compte, demanar l’exempció d’IVA, crear un correu electrònic i fer la bústia de suggeriments.

Proposen fer una quota de 10€ al curs escolar i comenta la Mireia que ja estan en negatiu.

Pregunta la Mireia si l’assegurança de l’escola cobreix les 24 hores o només l’horari lectiu, per si l’AMPA vol organitzar conjuntament activitats amb l’escola. La Meritxell farà les consultes pertinents per veure si amb l’assegurança de l’escola seria suficient.

L’Azucena comenta que millor si per gestions amb el banc cal la signatura de dues persones, per evitar problemes.

 
6.  Calendari escolar curs i calendari adaptació 2012-2013

S’ensenya a la Mireia les dues propostes de calendari. Ho parlarà a l’AMPA i ens comunicarà quina els hi sembla millor.

Preguntarem a la gestoria si quan el festiu cau en diumenge es passa al dilluns com és el cas del 6 de gener del 2013 que cau en diumenge.

 
7.  Tarifes curs 2012-2013

Encara no estan definides, ja que han d’esperar a veure quina partida destina la Generalitat a les escoles bressol.

La Piluca comenta que per part del l’Ajuntament no hi ha cap intenció de pujar les tarifes, ja que s’entén que amb la situació actual les famílies no poden fer una despesa major en la llar d’infants. A més, com més s’apugin les tarifes, menys famílies les podran pagar i menys matrícules hi hauran.

La Mireia comenta que a l’Arc de sant martí les famílies paguen molt poc menys que a Natzaret d’aiguafreda. Els matins (de 9 a 12’30h) paguen 2 euros menys i la jornada sencera (de 9 a 17h) si que és més econòmic.

La Mireia demana si podem donar-li un càlcul de les partides d’ingressos i despeses de la llar d’infants per poder mostrar a les famílies a l’assemblea, ja que es comenta que els preus són molt cars.

Es comenta que ho parlarem amb la secretaria de l’Ajuntament a veure que podem fer al respecte, però la Piluca i l’Azucena comenten que el cots de cada infant és molt més gran que el que paguen les famílies, que els pares i les mares només paguen una tercera part del cots i que l’Ajuntament assumeix la resta, ja que encara no han cobrat res per part de la Generalitat, les escoles bressol no són un negoci, són serveis deficitaris.

 
8.  Portes obertes

Les portes obertes es fan el proper 21 d’abril. Per al curs vinent decidim fer-ho en visites concertades ja que així és més proper i més real per les famílies ja que hi ha els infants a la llar.

 
9.  Renovacions de matrícules i preinscripcions

Hi ha 10 renovacions de matrícula.

 
10.         Organització de la festa de Sant Jordi

Fixem la data del 27 d’abril per fer la festa de sant Jordi. L’AMPA explicarà un conte i farem un berenar conjunt com al Nadal.

La Piluca comenta que l’Ajuntament ens farà un regal per Sant Jordi.

 
11.         Sortida Mas Casablanca

La sortida a Mas Casablanca es farà el 30 de juny. Hi anem 36 adults i 18 infants, tot un éxit!

 
12.         Precs i preguntes

La Mireia comenta a la Piluca que la informi de les subvencions per l’AMPA.

La Mireia pregunta si el Juliol s’ha de pagar es vingui o no i l’Azucena comenta que sí, que la despesa de l’escola és anual i que es reparteix en 11 mensualitats, per tant, que cal pagar-les totes.

La Mireia demana si per al curs vinent es posaran cortines a totes les classes perquè no doni tant el sol. Es posaran cortines i es posaran teles per donar ombra al pati.

La Laia comenta que la ventilació de les classes és dolenta, ja que només hi ha dues finestres petites. Es parla la possibilitat de posar unes baranes per poder obrir la porta del pati per ventilar i que no puguin sortir els infants.

Parlem de l’organització dels grups pel curs vinent. S’obriran els tres grups, el grup de lactants s’obrirà amb un mínim d’un o dos infants i s’agruparien amb els més petits de mitjans.

Finalment, es comenta el vidre trencat de la classe dels mitjans que ja fa temps que s’ha d’arreglar. Es tornarà a trucar i si no es demanarà per escrit que el vidre no pot caure, si veiem que no ens en sortim trucarem a l’assegurança de l’escola.

 

 

 

 

 

ACTA 1 CONSELL ESCOLAR

DIMECRES 18 GENER 2012

ACTA REUNIÓ

ASSISTENTS: Piluca Sena, Azucena Linares, Mireia Ribas, Montse Asensio i Meritxell Piazuelo

HORA INICI: 17h HORA FINAL: 20h

1. Presentació dels membres del consell escolar

Piluca Sena, regidora d’educació de Sant Martí de Centelles

Azucena Linares, representant del sector serveis

Mireia Ribas, representant del sector famílies

Montse Asensio, en substitució de Laia Cuellar, representant del sector mestres

Meritxell Piazuelo, directora

2. Lectura de les funcions del consell escolar

El consell escolar està format per un representant del sector famílies, un representant del sector mestres, un representant de l’ajuntament, un representant dels serveis i la directora.

Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors ho són per un període de dos anys i es renoven al primer trimestre del curs escolar. S’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre.

Les eleccions per a la renovació les convoca la directora amb quinze dies d’antelació, dins les dates que fixi amb caràcter general el Departament d’Educació.

Si es produeix una vacant, aquesta l’haurà d’ocupar la següent persona amb més vots de les darreres eleccions. La següent persona amb més vots seria Anna Torrent Vidal. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.

Funcions del Consell Escolar

Les funcions del Consell Escolar són la informació, supervisió i proposta de millora de tot allò que fa referència al servei:

El Projecte Educatiu

El Pla de conservació i manteniment del centre

El pressupost anual

La proposta de tarifes anuals

La memòria anual d’activitat

El Pla Anual

El Projecte Curricular

El procés de preinscripció i matriculació

L’aprovació de les activitats complementàries

El correcte seguiment del servei

El funcionament correcte del servei

El Pla d’utilització de la instal·lació.

El Pla de riscos i el Pla d’autoprotecció de la instal·lació.

El desenvolupament del Projecte pedagògic.

3. Impressions sobre el funcionament de la llar d’infants

La Mireia diu que les famílies estan molt contentes, tothom parla bé de l’escola. L’únic comentari que s’ha sentit és pel berenar ja que els infants tornen a berenar a casa quan surten de l’escola.

Pensem que potser perquè l’horari és diferent a la llar d’infants, dinen més aviat i berenen més aviat, per tant és normal que tornin a tenir gana més tard.

La Piluca comenta que a l’ajuntament no ha arribat cap queixa i que es parla bé de l’escola.

4. Lectura i aprovació de les sortides del grans

S’aproven les sortides que es proposen, amb dues modificacions.

Les sortides proposades inicialment eren:

- Desembre al parc a buscar el tió

- Gener al forn de pa Can Girabent

- Febrer al Mercat Municipal d’Aiguafreda

- Març a la fruiteria

- Abril al parc

- Maig a la granja o espectacle

- Juny a l’escola Valldeneu i la biblioteca

La primera és que la sortida de la granja es farà amb totes les famílies de l’escola en cap de setmana, ja que la sortida entre setmana amb només els infants tenia un preu desorbitat.

La segona modificació és que al mes de maig per suplir la sortida de la granja es farà un espectacle a l’escola.

5. Decidir el percentatge necessari de participació en les sortides

El percentatge de participació per a fer les sortides programades és d’un 80%.

6. Tasques a fer:

a. Lectura del pla anual i posterior aprovació

b. Lectura del pla d’acollida i posterior aprovació

c. Lectura i posterior aprovació de les Normes d’organització i funcionament

Crearem una carpeta a DROPBOX compartida per tots els membres per penjar aquests documents. Es farà la lectura i a la propera reunió s’aprovaran.

7. Valoració de les festes: Castanyada i Nadal

La valoració de la festa de la Castanyada ha sigut molt bona per part de tots els membres.

La festa del Nadal no es valora tan positivament ja que l’espai és reduït per fer la festa a dins, el temps estava molt marcat, el moment de cagar el tió va ser una mica caòtic... El proper curs es faran altres propostes i potser es caga el tió al matí amb es infants.

8. Estat de la creació de l’AMPA

La Mireia ens explica que el proper dilluns 23 de gener a les 19 hores han quedat per reunir-se els voluntaris per decidir càrrecs i repartir les tasques que comporta la constitució de l’AMPA. La seva voluntat és que l’AMPA quedi constituïda aquest curs.

L’Azucena comenta que si necessiten ajuda poden contactar amb la Jenni (coordinadora de l’EBM La Baldufa) per assessorar-los ja que la seva feina anterior era aquesta a través de la FAPAC.

També es poden posar en contacte amb les altres AMPA’s de les altres escoles.

Comentem diverses activitats que pot abarcar l’AMPA un cop estigui constituït (subvencions, activitats per recaptar diners, propostes de col·laboració amb la llar, etc).

9. Precs i preguntes

L’Azucena pregunta si aquest curs podrem fer la formació per obtenir el distintiu d’Escola Verda però no s’obriran les inscripcions fins el curs vinent.

La Mireia pregunta si està contemplat pujar les quotes aquest curs amb les retallades en les subvencions de la generalitat i la Piluca comenta que no està previst cap tipus d’augment en les tarifes actuals.

11 de febr. 2013

ACTES DEL CONSELL ESCOLAR DEL CURS 2011-2012

Hola famílies!
El passat dilluns 4 de febrer ens vam reunir el consell escolar de la llar d'infants per primera vegada aquest curs.
Vam decidir que per tal que la resta de les famílies estigueu al corrent dels temes que s'hi parlen a partir d'ara penjarem les actes de les reunions un cop aprovades (s'aprova l'acta anterior a cada nova reunió).
Així que a les entrades següents trobareu les quatre actes de les reunions del curs passat.
Recordeu que si creieu que s'hauria de parlar algun tema important podeu adreçar-vos a la vostra representant, Mireia Ribas (mare del Nau i la Noa).

Bona lectura!

7 de febr. 2013

Taller de costura

Hola a tots i totes,
el passat dijous 31 de gener vam inaugurar els taller amb famílies a càrrec de la Sònia Esteve, mare de la Martina del grup de grans.
La Sònia ens va ensenyar a fer la barretina per la disfressa de carnestoltes.
Vam fer el patró, vam tallar la roba, vam embastar, i vam cosir amb la màquina!
Van quedar unes barretines xul·líssimes!
Us deixem un recull de fotografies.


 
Moltes gràcies Sònia i a les participants del taller!
 
I recordeu que si teniu alguna habilitat i la voleu compatir amb nosaltres podem organitzar un taller per passar una bona estona!